รองเลขาฯ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินนโยบาย ศธ. ณ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมลงพื้นที่

โดยได้เน้นย้ำการดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ ความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งในด้านอาคารสถานที่ การป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน การป้องกันภัยจาก Social Media เป็นต้น เพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบปะให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส