สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ได้ร่วมคณะท่านชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, รศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง ผอ.โรงเรียนกำเนิดวิทย์, นายธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาโรงเรียนกำเนิดวิทย์, นายอำเภอวังจันทร์, สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง