สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ หน้าห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าให้ความสำคัญเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความสามัคคี มีวินัย รู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในองค์กร พร้อมนี้ได้พบปะบุคลากรในสำนักงานโดยการกำชับให้ทุกคนปฏิบัติงานบนความไม่ประมาทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง เดินทางด้วยความระมัดระวัง ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด และแจ้งความเคลื่อนไหวข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑