สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา  นำบุคลากรกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3