สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบสิ่งของช่วยเหลือจาก รมต.ศธ. รินน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

>>>>>>วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ผอ.นิเทศติดตาม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยได้รับมอบจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.ศธ. ภายใต้โครงการ “รินน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อส่งต่อไปยังครอบครัวของนักเรียน บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ผู้ปกครองที่ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม