สพป.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง)

วันที่  8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพรเพ็ญ  ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง) พร้อมด้วยนางสุอารีย์  ชื่นเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักทดสอบการศึกษา สพฐ. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมพูดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต