สพม.พิจิตร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการเสวนา “หอประวัติศาสตร์ ศูนย์รวมใจคนบางมูลนาก” ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร