สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทุกกลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายทุกโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)