สพฐ. องค์กรแห่งความผาสุก ณ สวนวันครู 65 พุธเช้าอันสดใส

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรับประทานอาหารพร้อมเครื่องดื่ม รับฟังเพลงอันไพเราะ ท่ามกลางสวนสวยยามเช้า สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความผ่อนคลายให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมสร้าง สพฐ. ให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ก่อนร่วมดำเนินรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ สวนวันครู 65 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อาหารพร้อมเครื่องดื่มจาก ภาคีแห่งความผาสุก ได้แก่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณภาคีแห่งความผาสุกทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมมอบความสุขให้กับบุคลากรของ สพฐ. ในวันนี้