นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2565

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา เพื่อรับทราบนโยบายและจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ข้อราชการที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ สพฐ. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference