สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conference

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference Meeting เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติและซักถามปัญหา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนและแนวปฏิบัติของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1IW6lzKGDdtkh4ge9-YkXdKLjRqtEuV3d

(ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพม.มค)