สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด  จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด  จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยจังหวัดนครสวรรค์มี  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางพรเพชร เขมวิวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครวรรค์