สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 20/2565 ผ่านระบบ Webex

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 20/2565 ผ่านระบบ Webex โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการ ประชุม มีวาระสำคัญ คือ รายงานสถานการณ์โควิด-19/ติดตาม Cluster รายอำเภอที่ยังพบผู้ป่วยผลการตรวจATKเชิงรุก รายงานจำนวนเตียงรอง รับผู้ป่วยโควิด-19และผลการฉีดวัคซีนของจังหวัดชัยภูมิ,คำสั่งจังหวัดชัยภูมิปิดและเปิดพื้นที่หมู่บ้าน,พิจารณาการเปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งแบบ OnSite ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ผ่านการพิจารณา ของคกก. กลั่นกรองฯ ฯลฯ ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น5ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ