สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามฯ และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามฯ และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2