สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพัทลุง

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมี นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้