ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติและซักถามปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนและแนวปฏิบัติของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference Meeting ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑