สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต