สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมชี้แจงโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการ พาน้องกลับมาเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4