ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 1)

ในวันที่ 14  มีนาคม  2565   นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 1) สำหรับกลุ่มนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง  5-11 ปี   ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข   ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียน ในสังกัด  พื้นที่อำเภอเมืองชุมพร  จำนวน 668 คน  เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้  ณ โรงเรียนเทศบาล 1  (บ้านท่าตะเภา) อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร.-