สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยโรงเรียนบ้านวังตาท้าว ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2564 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom conference

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสายัณห์ ขอพันดุง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน,เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2564 และรับฟังการชี้แจงและแนวทางการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังตาท้าว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)