ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 รับการ Coaching ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

15 มีนาคม 2565  นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รับการ Coaching ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดย Coaching Team ประกอบด้วย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานกรรมการ นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ นายประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นกรรมการ พร้อมด้วย นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 และ นายถิรวัฒน์ ยี่สุ่นแก้ว พนักงานราชการ ประจำคลัสเตอร์ที่ 17 ร่วมเป็นคณะติดตามในการ Coaching ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ซึ่งผู้เข้ารับการ Coaching  เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ  1 ตุลาคม 2564 การ Coaching ครั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการรายงานสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมี นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเข้ารับการ Coaching ในครั้งนี้ด้วย