นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนในการทดสอบ NT ชั้น ป.3 และเป็นประธานพิธีรับ มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ”

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ในการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 และเป็นประธานพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อ เด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” โดย มูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ประจำปี 2564 มูลค่า 2,200,000 บาท ณ โรงเรียนนาสีนวล โสกทรายวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์