สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี 2562  รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2562  นายธนชน. มุทาพร. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562   ณ  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายหมู่ลูกเสือโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและอำเภอภักดีชุมพล โรงเรียนละ 8  คน รวม 224 คน เข้ารับการอบรมฯ