สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ  งบลงทุนฯ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น  ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายศัก ดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมนฯ  ในวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2562 และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   พบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562