สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายประวิช นรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และน.ส.ศิริขวัญ ภิรมย์กิจ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนาย  นิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุม โดยมติที่ประชุม อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 1 ราย,สพม.ชัยภูมิ จำนวน 5 ราย กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสาคะริยานนท์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1