สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 เพื่อนำเสนอแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม