สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมการประชุมเสวนาชาวการศึกษาจังหวัดนราธิวาส

>>>>>>วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 7:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมการประชุมเสวนาชาวการศึกษา โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาทุกภาคส่วน และสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมเสวนาในหัวข้อ การรณรงค์ให้เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี เข้ารับฉีดวัคซีน เติมภูมิคุ้มกัน มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส