มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จากเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และบุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพร้อมเสื้อผ้า จำนวน ๓,๘๑๐ บาท ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ คือ เด็กหญิงศิริรัตน์ ยศสมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ช่วงเช้าของวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ น. ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดา-มารดาและยาย (หมู่บ้านหน้าค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก) โดยมีผู้บริหารและคณะครูได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น