สพม.นครราชสีมา ต้อนรับการลงพื้นที่ของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.นครราชสีมา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.นครราชสีมา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.นครราชสีมา และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ในการต้อนรับการลงพื้นที่ของ รองเลขาธิการ กพฐ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ และบรรยายพิเศษ “ผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศตวรรษที่ 21 สู่ความก้าวหน้าทางการศึกษา สายวิชาชีพผู้บริหาร” ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ณ แลนด์ บรีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ Google Driver

sukhum pimpasalee