คุณธรรม นำใจ สู่องค์กรคุณภาพ สพป.สระบุรี เขต 1

นายเกษม พูลสงค์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และนายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้นำทีมบุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1 จัดทำโครงการคุณธรรม นำใจ สู่องค์กรคุณภาพ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิญญาเขตสุจริต ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แจ้งข่าวสาร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อรวมใจเป็นหนึ่ง ในการพัฒนาคน พัฒนาตน และพัฒนางาน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

 

pasuta susadapong