สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเปลี่ยน พากเพียร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ในโอกาสที่ย้ายมาช่วยปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว