รองเลขาธิการ กพฐ.ร่วมถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียน ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.2565 นี้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขต ศึกษานิเทศก์ทุกเขตร่วมถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานนิเทศ และจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และเครือข่ายผู้บริหาร หนุนเสริมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มี.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนราษประชานุเคราะห์15 (เวียงแก่นแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และจะสรุปผลการถอดบทเรียนได้ในวันที่ 22 มี.ค.2565 นี้ (ทีมประชาสัมพันธ์ สพท.เชียงราย/ภาพ-ข่าว)

เพจแอเรียทูโพสต์2