++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ+++

^^^  วันนี้   นายสุภาพ    กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  ได้เดินทางไปประเมิน นายพงษ์ศักดิ์   ชื่นจิตร ผอ.รร.บ้านปางปึงราษฏร์บำรุง  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน +++ นรินทร์    ไชยวงศ์  ภาพ //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว+++

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน