สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมเตรียมรับการประเมินผอ.สพท.ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 1  …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ  รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อเตรียมรับการประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งคณะกรรมการจะเข้าประเมินทั้ง 3 ด้าน  ณ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันศุกร์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562  นี้