สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นป.1 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีผลการประเมินที่เชื่อถือได้ โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน และมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะเพื่อนครู เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยด้วยโปร่งใส