บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ในการมาศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

เวลา 14.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นำบุคลากรให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในการมาศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1