สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในเครือข่ายสองเกาะ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในเครือข่ายสองเกาะ พร้อมด้วย นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ในฐานะประธานเครือข่ายสองเกาะ และนายสหัส หลำสะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฯ ณ โรงเรียนบ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง