ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ.2019-2020

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.bic.moe.go.th  โดยผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน วันที่ 28 ก.พ. 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบนี้ รายละเอียดทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรัฐคูเวต