สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมสถานศึกษาในสังกัดร่วมบริจาคในโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน”

วันนี้ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” No One Left Behind  ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เพื่อรณรงค์สื่อสารสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ และเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเชียงดาว และนครชัยศรี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีเส้นทางโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” ผ่าน ๑๕ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และผ่านเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัด ร่วมบริจาคในโครงการดังกล่าว ณ บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.หจก.วัฒนานุกิจเซอร์วิส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง