ชาว สพม.19 ได้เฮ !! ดังๆ มีชื่อ ‘ไพโรจน์ พรมสอน’ เป็น ผอ.สพม.

ตามที่ลำดับที่ 19 ข่าวออนไลน์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาไทย โดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.19 เคยรายงานข่าว http://prsesao19.blogspot.com/2019/02/19_59.html  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกประกาศและรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( สพท.) จำนวน 40 อัตรา แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 31 ตำแหน่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 9 ตำแหน่ง และปรากฏว่ามีชื่อนายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ตามประกาศ http://www.moe.go.th/websm/2019/1/047.html?fbclid=IwAR2azeyAebRxnQFw3bMlauK1tsK9HF0jNndpuuFRPnzn0FGBw2gsc9NMExI  ในบัญชีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ลำดับที่ 11 และจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภาค ค) ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น

ในช่วงก่อนเที่ยงของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.

https://drive.google.com/file/d/1w3GmggR2i6axbi6YQurunCyNqTKcpMKy/view?fbclid=IwAR1zgzP0-FnC6abYEp1AlgGi-P-3EffCEXZQC7DOraLFt-dVzdLqgSgRKNI  ปรากฏมีชื่อนายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ในลำดับที่ 6  และจะได้เข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ด้าน นายไพโรจน์ พรมสอน กล่าวสั้นๆ ว่า รู้สึกดีใจมาก และต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่เป็นกำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนตนเองตั้งแต่เริ่มรับราชการครู จนสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเป็น ผอ.สพม.ในปีนี้ได้  และไม่ว่าตนเองจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สพม.ไหน  ตนเองก็พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอย่างดีที่สุด

……………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 / รายงาน