นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1 และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีด เคารพศพ นายสาย  ม่วงแดง   บิดาของนางดวงพร  จินดาชื่น  ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร

วันที่ 28  มีนาคม  2565  เวลา 10.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1  (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1)  พร้อมด้วย นางกันยมาส  ชูจีน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายสาย  ม่วงแดง   บิดาของนางดวงพร  จินดาชื่น  ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณครูดวงพร จินดาชื่น