ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1