ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานการประชุมการจัดทำข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานการประชุมการจัดทำข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1