สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบความช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562.  นายสุรศักดิ์ ฦๅชา. รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะ  ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 2,000  บาท  เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้แก่คุณครูเพื่อนำไปมอบให้แก่ ด.ช.ณัฐวุฒิ การกระสัง  นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ   ยากจนมาก  ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   จากโพสต์สื่อโซเชียล (Facebook เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562   พร้อมทั้งแจ้งให้คุณครู   ได้ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด. และติดตามดูแลต่อไป