สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมด้านการรักษาความปลอดภัยครู

>>>>>>วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การดำเนินการตามมาตราการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตราการรักษาความปลอดภัยบุคคล บ้านพักครูและที่ตั้งโรงเรียน เส้นทางไปกลับ การรักษาความปลอดภัยในขณะทำการเรียนการสอน และมาตราการอื่นๆ โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์ผา วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส