สพป.ตราด ลงพื้นที่ร่วมกับนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนด้านเทคโนโลยี พร้อมคณะ ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนด้านเทคโนโลยี พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) โดย นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) และคณะครูให้การต้อนรับ

Latest posts by นางสุชีรา นามเกียรติ (see all)