ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ย้ำทุกโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องนำนโยบายจาก เลขา กพฐ.สู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็วบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

5 เมษายน 2565  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสถานีปลายทางทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมหลง-หลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยผ่านระบบ Zoom ณ ที่ตั้ง โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เน้นและกำชับให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง นำข้อสั่งการและนโยบายจากเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงแนวทางการดำเนินงานจากแต่ละสำนัก ลงสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว โดยหากเรื่องใดที่จะต้องเป็นการสั่งการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาวิธีการให้ชัดเจน และแจ้งทุกโรงเรียนทราบโดยเร็ว  โดยให้ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้องตามนโยบายและตรงตามเป้าหมาย