รองเลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบาย สศศ.สพฐ.

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานมอบนโยบาย พร้อมรับฟังการนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก ทีม ปชส.สศศ. และเพจ facebook : ภารกิจรองเลขาธิการ กพฐ. ธนุ วงษ์จินดา