สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สืบสานประเพณี“รดน้ำขอพร”ผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส

11 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธี “รดน้ำขอพร” เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2565  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สรงน้ำพระพุทธรูป ณ วิหารพระ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระภูมิเทพชัยมงคล จากนั้น รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำคณะผู้ร่วมพิธีเข้าสู่ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ทำพิธีขอมา ขอพร และรดน้ำ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565  โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย 2565 อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันของ “ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1”