สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “จิตอาสา สานศรัทธา ร่วมสร้างโดม” สมทบทุนเทพื้นคอนกรีตอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “จิตอาสา สานศรัทธา ร่วมสร้างโดม”สมทบทุนเทพื้นคอนกรีตอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑โดยมี นายวัชรพงศ์ จุมพลน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การต้อนรับ ประธานการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์